Om økonomi


Beboerne i Holbæk Seniorlandsby ejer hver 1/46 del af ejerforeningens formue, der er fremkommet ved, at de oprindelige beboere indbetalte, som en del af købesummen for deres ejendom, kr.176.500 til brug for opførelsen af de fælles bygninger m.v.

Foreningens egenkapital udgør ca. 9 mio. kr. og aktivmassen er ca. 10,8 mio. kr.

Hver husstand bidrager til driften med et månedligt beløb på kr. 1.500.

Billede-150